PRICE LIST

מחירון מנויים כללי

מנוי BASIC

ל2 אימונים בשבוע

*אפשרות להרשמה 48 שעות לפני האימון.
*אימון יסודות בעלות 100 ש"ח.

מנוי STRONG

ל3 אימונים בשבוע

*אפשרות להרשמה 48 שעות לפני האימון.
*אימון יסודות בעלות 100 ש"ח.
*כניסה לאימונים מיוחדים

מנוי UNBROKEN

ל4 אימונים בשבוע

*אפשרות להרשמה 48 שעות לפני האימון.
*אימון יסודות ללא עלות.
*כניסה לאימונים מיוחדים
*אפשרות להתאמן עצמאית לפני/ אחרי האימון
*7 ימי הקפאה בשנה

מנוי UNLIMITED

כניסה ללא הגבלה

*אפשרות להרשמה 48 שעות לפני האימון.
*אימון יסודות ללא עלות.
*כניסה לאימונים מיוחדים
*אפשרות להתאמן עצמאית לפני/ אחרי האימון
*14 ימי הקפאה בשנה
*עבור מנוי משולב בסניפי הרשת- תוספת של 150 ₪ לחודש

מחירון ילדים ונוער:

GOOD MORNING

מנוי נוער מתקדמים

ל3 מפגשים בשבוע

מנוי נוער תקף לשעות: 16:00
בימים: א’, ג’, ה׳
*3 כניסות בשבוע

-

-

-

מנוי נוער מתחילים

ל2 מפגשים בשבוע

מנוי זה תקף לשעות: 16:00
בימים: ב' וד'
*2 כניסות בשבוע

ABOUT US

סדנת יסודות

₪100

לכל המפגשים יחד, ברכישת מנוי בלבד

כניסה חד פעמית

₪60

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!

אימון ניסיון

₪60

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* מקוזז מהמנוי במידה ומחליטים להירשם

-

-

-

-

-

-

-

-