PRICE LIST

מחירון מנויים כללי

מנוי שנתי

₪360

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
אימוני יסודות כלול במחיר

מנוי חצי שנתי

₪380

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* לא כולל אימון יסודות

מנוי תלת חודשי

₪400

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* לא כולל אימון יסודות

מנוי חודשי

₪430

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* לא כולל אימון יסודות

מחירון נוער

GOOD MORNING

מנוי שנתי

₪300

מנוי נוער תקף לשעות: 16:30/15:30
בימים: א’, ג’, ד’

מנוי תלת חודשי

₪250

מנוי נוער תקף לשעות: 16:30/15:30
בימים: א’, ג’, ד’

מנוי חצי שנתי

₪280

מנוי נוער תקף לשעות: 16:30/15:30
בימים: א’, ג’, ד’

ABOUT US

סדנת יסודות

₪100

לכל המפגשים יחד, ברכישת מנוי בלבד

כרטיסיה 10 כניסות

₪500

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!

אימון ניסיון

₪60

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* מקוזז מהמנוי במידה ומחליטים להירשם

דרופ-אין

₪60

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!

מחירון ילדים

מנוי 3 חודשים

₪280 לחודש

מנוי 6 חודשים

₪250 לחודש